Στις 27/10/2021 συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την παρακάτω κατανομή αξιομάτων:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχοινάς Ελευθέριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδοπούλου Ελένη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψιλάκη Ελένη

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδοπούλου Σοφία

ΜΕΛΟΣ: Κατράνης Ελευθέριος

Σύσσωμο το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον εκλεγέντα πρόεδρο Σχοινά Ελευθέριο να εκπροσωπεί το σύλλογο σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οργανισμό.