Α ΤΑΞΗ

Βιολογία 1
Θρησκευτικά 1
Νέα Ελληνικά 4
Ιστορία 1
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
Πληροφορική 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 1
Φυσική Αγωγή 1
Αγγλικά 2
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
Αγωγή Υγείας 2

Β ΤΑΞΗ

ΣΕΠ Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας 2
Νέα Ελληνικά 3
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 1
Χημεία 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Φυσική Αγωγή 1
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
Αγγλικά 1

Γ ΤΑΞΗ

Γλωσσική Διδασκαλία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 1
Φυσική Αγωγή 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 6

Δ ΤΑΞΗ

Γλωσσική Διδασκαλία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Φυσική Αγωγή 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 4