ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1992 – 93 με την ονομασία ΤΕΣΕΑ ΚΩΦΩΝ και ΒΑΡΗΚΟΩΝ με δύο ειδικότητες, Αργυροχρυσοχοΐας και Υφαντικής. Το 1994 σταμάτησε η λειτουργία του τμήματος Υφαντικής ενώ το 1996 ξεκίνησε για πρώτη φορά η λειτουργία της ειδικότητας Χειριστών Η/Υ και η λειτουργία της ειδικότητας Ηλεκτρολόγων.

Το έτος 1999 σταματάει η λειτουργία του τμήματος Αργυροχρυσοχοΐας και η ονομασία του σχολείου αλλάζει σε Τ.Ε.Ε. ΚΩΦΩΝ και ΒΑΡΗΚΟΩΝ. Από το σχολικό έτος 1999-2000 έως και σήμερα το σχολείο λειτουργεί με τους τομείς Πληροφορικής – Δικτύων  Η/Υ και Ηλεκτρολόγων.

Τη σχολική χρονιά 2004-2005 η ονομασία του αλλάζει σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας Α’ και Β’ κύκλου (Ν.2817/200) διότι οι μαθητές που φοιτούν δεν είναι μόνο κωφοί ή βαρήκοοι αλλά και άτομα με κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης ξεκίνησε την λειτουργία του το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας το οποίο λειτουργούσε προσωρινά υπό την ίδια διεύθυνση.

Είναι η πρώτη του είδους δημόσια τεχνική επαγγελματική σχολή στην Ελλάδα, ξεκίνησε με 8 μαθητές και σήμερα η δύναμή του ανέρχεται στους 97. Οι μαθητές που μπορούν να φοιτήσουν στο Τ.Ε.Ε. δεν είναι μόνο από Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές αλλά από διάφορες γειτονικές επαρχιακές πόλεις και γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, όπως της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, Της Στερεάς Ελλάδας, της Θράκης κτλ.